დეველოპერული პროექტების მართვა

ჩვენ ვიღებთ მონაწილეობას  თქვენი დეველოპერულ პროექტების მართვაში, შესაძლებელია ავიღოთ მათზე სრული პასუხისმგებლობა, აგრეთვე ნაწილობრივად მივიღოთ მონაწილება სხვადასხვა მიმართულებაში. ეს სერვისებია: 

  1. გაყიდვები
  2. მარკეტინგი
  3. ბუღალტერია
  4. ფინანსური მენეჯმენტი
  5. სამშენებლო ზედამხედველობა
  6. ვებ გვერდების დამზადება და მართვა 
  7. ბანკებთან და ინვესტორებთან ურთიერთობა
  8. იურიდიული საკითხები

 

ნებისმიერი მიმართულების შერჩევის შემთხვევაში, ჩვენ ვდებთ სამოქმედო/ბიზნეს გეგმას და ვიღებთ მის შესრულებაზე სრულ პასუხისმგებლობას.