ინვესტიციების მოზიდვა და ფინანსური მენეჯმენტი

სამშენებლო პროექტის დაწყებამდე აუცილებელია, რომ მოძიებულ იქნას საკმარისი ფინანსური რესურსი მშენებლობის შეუფერხებლად დასრულებისათვის. ჩვენ დაგეხმარებით სამშენებლო პროექტის განხორციელებისთვის საჭირო კერძო ინვესტიციის მოძიებაში და ჩვენს პარტნიორ ბანკებში სესხის დამტკიცებაში. 

პროექტის დასრულებისთვის საჭირო ფინანსური რესურსის მოძიების შემდეგ, ჩვენ შეგვიძლია ვმართოთ თქვენი დეველოპერული პროექტის ბუღალტერია და ხარჯების ეფექტურობა, ასევე ინვესტორებთან ურთიერთობა და ზოგადად ყველა სახის ფინანსური საკითხი.