ლანდშაფტის პროექტირება და განხორციელება

ჩვენს გუნდს აქვს განხორციელებული 33 ლანდშაფტური პროექტი, რომელიც მოიცავს, როგორც ეზოების ისე ღია სივრცეების ლანდშაფტის დიზაინის და კეთილმოწყობის პროექტის შედგენას, ასევე მის შემდგომ განხორციელებას.

იმ შემთხვევაში თუ თქვენ გეგმავთ ლანდშაფტური პროექტის განხორციელებას, ჩვენი გუნდი დაგეხმარებათ, რომ ის ოპტიმალური დანახარჯებით და დაპირებული ხარისხით განახორციელოთ.