დეველოპერული პროექტების გაყიდვების მართვა

ჩვენს გუნდს აქვს სამშენებლო/დეველოპერულ პროექტებში უძრავი ქონების გაყიდვის 4 წლიანი გამოცდილება. ჩვენ შევისწავლით თქვენს პროექტს და ბაზარზე არსებულ სიტუაციას. შემდეგ მოვამზადებთ გაყიდვების გეგმას და საჭიროებებს დასახული მიზნის მისაღწევად.

 შეთანხმების შემთხვევაში ჩვენ ვიღებთ პასუხისმგებლობას დამტკიცებული გაყიდვების გეგმის შესრულებაზე.