დეველოპერული პროექტების რეაბილიტაცია

ჩვენს გუნდს აქვს განხორციელებული არაერთი კომპანიის ან/და ბიზნეს მიმართულების რეაბილიტაცია, რომლის შედეგად განხორციელდა ამ კომპანიების ან/და მიმართულების გაჯანსაღება და მომგებიან კომპანიად გადაქცევა.

ამჟამად, დიქეი კაპიტალის გუნდი მუშაობს მხოლოდ დეველოპერული პროექტების რეაბილიტაციის პროექტებზე, რაც გულისხმობს ბიზნეს გეგმის მომზადებას, მის დამტკიცებას, დაფინანსების მოძიებას, მშენებლობის დასრულებას და არსებული პროექტებში უძრავი ქონების გაყიდვას.